ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Τα έξοδα της εγγραφής στο συνέδριο είναι:

Προθεσμίες Μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2010 Μετά την 30η Οκτωβρίου 2010
Εισηγητές 40 € 50 €
Ερευνητές/Εκπαιδευτικοί 30 € 40 €
Φοιτητές (μεταπτυχιακοί/προπτυχιακοί) 15 € 20 €

Για όσους και όσες εγγραφούν πριν από την 30η Οκτωβρίου θα ισχύσουν οι μειωμένες τιμές της αριστερής στήλης του παραπάνω πίνακα. Οι τιμές για εγγραφές μετά την 30η Οκτωβρίου διαμορφώνονται με βάση τη δεξιά στήλη του πίνακα. Τα έξοδα εγγραφής περιλαμβάνουν:

  • Συμμετοχή στις διαδικασίες του συνεδρίου
  • Γραφική ύλη και πληροφοριακό υλικό
  • Πρόγραμμα του συνεδρίου και τόμο περιλήψεων
  • Πρακτικά του συνεδρίου
  • Υπηρεσίες στη διάρκεια των διαλειμμάτων του συνεδρίου
  • Βεβαίωση συμμετοχής στο συνέδριο

Το χρηματικό ποσό των εξόδων εγγραφής μπορεί να κατατεθεί στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό της οργανωτικής επιτροπής:

EUROBANK
0026-0024-12-0101878236
(Αναστασία Δημητρίου και Ευμορφία Μαλκοπούλου)


Προσοχή:
  • Κατά την κατάθεση των χρημάτων για τη συμμετοχή στο συνέδριο, ζητήστε από την τράπεζα να αναγράφεται στην απόδειξη το όνομα του καταθέτη.
  • Την ημέρα έναρξης του συνεδρίου και για την παραλαβή του υλικού του συνεδρίου θα πρέπει όσοι και όσες έχουν προεγγραφεί να έχουν απαραίτητα μαζί τους το αποδεικτικό κατάθεσης της Τράπεζας.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (Δεν αφορά τους εισηγητές)

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου χωρίς εισήγηση, καλούνται να συμπληρώσουν το Δελτίο Συμμετοχής και να το αποστείλουν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • με e-mail στη διεύθυνση: anadim@psed.duth.gr
  • ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Νόπη Ξενιτίδου
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Νέα Χηλή
68100, Αλεξανδρούπολη