Αφίσα Συνεδρίου Επιλέξτε εδώ
Διοργάνωση: Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τόπος και Χρόνος: Αλεξανδρούπολη 3-5 Δεκεμβρίου 2010
Περιγραφή: Το συνέδριο έχει ως στόχο την παρουσίαση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση και την πρώτη σχολική ηλικία.
Συντονιστής Συνεδρίου: Αναστασία Δημητρίου
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Χορηγοί Συνεδρίου Επιλέξτε εδώ
Σημαντικές ημερομηνίες/ ΝΕΟ:
  • 20 Αυγούστου: Προθεσμία υποβολής περιλήψεων (έκταση: 200 λέξεις)
  • 20 Σεπτεμβρίου: Αποδοχή περιλήψεων από την επιστημονική επιτροπή.
  • 30 Οκτωβρίου: Προθεσμία προεγγραφών
  • 20 Δεκεμβρίου: Υποβολή τελικών κειμένων για τη συλλογική έκδοση με εργασίες που ανακοινώθηκαν στο συνέδριο