Προηγούμενα Συνέδρια Εκδόσεις
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο (1999): Πάτρα Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο Πατρών
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο (2001): Θεσσαλονίκη Τ.Ε.Π.Α.Ε Αριστοτ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο (2004): Λευκωσία, Τ.Ε.Α. Πανεπιστήμιο Κύπρου
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο (2006): Βόλος, Π.Τ.Π.Ε Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο (2008): Ιωάννινα Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων