Επιστημονική Επιτροπή
 • Αναστασία Δημητρίου, Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 • Μαρίντα Εργαζάκη: Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών

 • Ζαχαρίας Ζαχαρία, Τ.Ε.Α. Πανεπιστημίου Κύπρου

 • Βάσω Ζόγκζα , Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών

 • Χρήστος Iωαννίδης, Πανεπιστημίου Πειραιά

 • Μιχάλης Καλογιαννάκης, Π.Τ.Π.Ε Πανεπιστημίου Κρήτης

 • Πέτρος Καριώτογλου, Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 • Δημήτρης Κολιόπουλος, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών

 • Κωνσταντίνος Κορφιάτης, Τ.Ε.Α. Πανεπιστημίου Κύπρου

 • Κώστας Κωνσταντίνου, Τ.Ε.Α. Πανεπιστημίου Κύπρου

 • Γιώργος Μπαγάκης, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 • Κατερίνα Πλακίτση, Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • Κώστας Ραβάνης, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών

 • Βασίλης Τσελφές, Τ.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Μένη Τσιτουρίδου, Τ.Ε.Π.Α.Ε. Αριστoτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 • Βασιλεία Χρηστίδου, Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Παναγιώτης Παντίδος, Τ.Ε.ΠΑ.Ε. Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης