6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης